A megawad compilation for doom
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.

61 lines
1.2KB

 1. @echo off
 2. set FileName=Lexicon
 3. set MusFileName=Lexicon-miscdata
 4. if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "x86" (
 5. goto x86_compiler
 6. ) else if "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%" == "AMD64" (
 7. goto amd64_compiler
 8. )
 9. :x86_compiler
 10. echo Your CPU x86
 11. echo Step 1: ACS
 12. cd Compiler
 13. bcc -acc-err-file -x bcs ..\pk3\acs\Lexicon.c ..\pk3\acs\Lexicon.o
 14. echo Step 2: PACK GAME FILES
 15. cd ..
 16. cd pk3
 17. ..\Compiler\7za a -r -ssw -mx9 -tzip ..\%FileName%n.pk3 *
 18. echo Step 3: PACK MUSIC AND MISC. FILES
 19. cd ..
 20. cd music_pk3
 21. ..\Compiler\7za a -r -ssw -mx9 -tzip ..\%MusFileName%n.pk3 *
 22. goto 20
 23. :amd64_compiler
 24. echo Your CPU AMD64
 25. echo Step 1: ACS
 26. cd Compiler\x64
 27. bcc -acc-err-file -x bcs ..\..\pk3\acs\Lexicon.c ..\..\pk3\acs\Lexicon.o
 28. echo Step 2: PACK GAME FILES
 29. cd ..\..\
 30. cd pk3
 31. ..\Compiler\x64\7za a -r -ssw -mx9 -tzip ..\%FileName%n.pk3 *
 32. echo Step 3: PACK MUSIC AND MISC. FILES
 33. cd ..
 34. cd music_pk3
 35. ..\Compiler\x64\7za a -r -ssw -mx9 -tzip ..\%MusFileName%n.pk3 *
 36. goto 20
 37. :20
 38. echo Step 4: REPLACE
 39. cd ..
 40. del %FileName%.pk3
 41. ren %FileName%n.pk3 %FileName%-beta-build-%BUILD_NUMBER%.pk3
 42. del %MusFileName%.pk3
 43. ren %MusFileName%n.pk3 %MusFileName%-beta-build-%BUILD_NUMBER%.pk3